Grupa TOP-FRUIT Sp. z o.o. jest grupą producentów owoców i warzyw z długimi tradycjami. Firma powstała w 2011 roku, obecnie skupia 97 udziałowców - sadowników z rejonu grójeckiego (największego sadu Europy). Nasze owoce uprawiamy na 750 hektarach, produkując około 17 000 ton świeżych owoców. Największą część stanowią jabłka  - ok. 95 % produkcji, pozostałe 5 % to: wiśnie, gruszki, śliwki i czereśnie.

 

W trosce o ochronę zdrowia konsumentów oraz ochronę środowiska naturalnego grupa TOP-FRUIT wdrożyła certyfikat GLOBALGAP. Ponadto spółka wymaga od wszystkich udziałowców posiadania certyfikatu IPO (Integrowanej Produkcji Owoców).

 

TOP-FRUIT posiada własną sortownię owoców o powierzchni 5 200 m2, która jest wyposażona w nowoczesną  maszynę do sortowania owoców firmy Maf Roda, maszyny do pakowania jabłek w torby foliowe, siatki, tacki oraz maszynę do wypalania grafiki/napisów na owocach. Grupa dysponuje powierzchnią magazynową pozwalającą przechowywać zebrane owoce w komorach chłodniczych nowej generacji  wykonanych w technologii ULO mogących pomieścić ok. 2 000 ton owoców. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić swoim odbiorcom regularne dostawy wysokiej jakości owoców przez cały rok. 

16.11.2020 r. zarządy spółek Top-Fruit oraz Fruit-Sad podjęły uchwałę o połączeniu się spółek

Poniżej zamieszczamy plan połączenia spółek wraz z załącznikami.

Plan połączenia spółek

Załącznik nr 1 - Projekt uchwały NZW spółki Top-Fruit o połączeniu

Załącznik nr 2 - Projekt uchwały NZW spółki Fruit-Sad o połączeniu

Tekst jednolity umowy spółki Top-Fruit

Załącznik nr 3 - Projekt zmian umowy spółki Top-Fruit

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wartości majątku spółki Fruit-Sad

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki Top-Fruit

Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki Fruit-Sad

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2017

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2018

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2019

Fruit-Sad Sprawozdanie finansowe 2020

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2017

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2018

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2019

Fruit-Sad opinia biegłego rewidenta 2020

 

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2017

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2018

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2019

Fruit-Sad Sprawozdanie z działalności zarządu 2020

 

Fruit-Sad Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie

Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2017

 Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2018

 Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2019

 Top-Fruit Sprawozdanie finansowe 2020

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2017

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2018

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2019

 Top-Fruit opinia biegłego rewidenta 2020

 

 Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2017

Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2018

 Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2019

Top-Fruit Sprawozdanie z działalności zarządu 2020

Top-Fruit Sprawozdanie zarządu uzasadniające połączenie

Opinia biegłego rewidenta dotycząca planu połączenia